W kinie

Dziś grupy PROMYCZKI i TĘCZE obejrzały w kinie 3 bajki pt.: „NUDA NIE JEST TAKA ZŁA.  O EMOCJACH”, które byłyprezentowane w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”.