Przedszkolaki u krówek

Dzięku uprzejmości firmy Top Farms mieliśmy możliwość zwiedzić fermę krów w Łęce Wielkiej.