Koci Bal 2021

W tym roku połączyliśmy Dzień Kota z balikiem i wyszedł Bal Kota, który był inny niż zwykle :)