baloon baloon dziewczynka chłopiec balon

Oferta

OFERTA

Całkowite czesne w naszym przedszkolu wynosi 350zł miesięcznie

(nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat)

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godzinach od 6:30 do 17:00,

 • pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie )

 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 • codzienną naukę języka angielskiego, prowadzoną przez zatrudnioną na stałe filolog (grupy językowe dla 4, 5 i 6 latków są nie większe niż 12-osobowe),

 • pełne wyposażenie we wszelkie pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, higieniczne i zabawki,

 • dla 5 i 6 latków indywidualne zestawy podręczników,

 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę (we wszystkich grupach, cały czas, na stałe pracują dwie w pełni wykwalifikowane nauczycielki),

 • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego wraz z zaleceniami do indywidualnej terapii,

 • zajęcia profilaktyki logopedycznej - logorytmika,

 • zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne,

 • zajęcia taneczne,

 • zajęcia taekwondo prowadzone przez instruktora,

 • zajęcia z piłki nożnej,

 • zajęcia z religii,

 • pełną gamę zabawek edukacyjnych,

 • monitoring obiektu,

 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),

 • wycieczki edukacyjne.

Rekrutację rozpoczynamy w styczniu.

tęcza